آشنایی بیشتر با کانسار های طلا در منطقه چوپانان

ساخت وبلاگ
چکیده :  آشنایی بیشتر با کانسار های طلا در منطقه چوپانان  اکتشاف مقدماتی در منطقه کالکافی – خونی جهت طلا و... با عنوان : آشنایی بیشتر با کانسار های طلا در منطقه چوپانان بخوانید :

 آشنایی بیشتر با کانسار های طلا در منطقه چوپانان

 اکتشاف مقدماتی در منطقه کالکافی – خونی جهت طلا و سایر فلزات همراه
   مجری: سازمان صنایع و معادن استان اصفهان
   تهیه کننده: 
شرکت توسعه علوم زمین 

خلاصه گزارش:
   منطقه مورد بررسی که در حاشیه خاور – جنوب خاوری استان اصفهان قرار دارد شامل یک بخش مرتفع کوهستانی در خاور کویر نخلک است که کوههای کال کافی و خونی را در بر می گیرد وسعت محدوده مورد مطالعه تقریبا 60 کیلومتر مربع می باشد. در این مرحله بررسی های زمین شناسی و اکتشافی در قالب تهیه نقشه زمین شناسی 1:20000 همراه با نمونه برداری به شرح زیر صورت گرفته: نمونه گیری از رگه ها و زون های کانی سازی و آنالیز شیمیایی آنها برای تعیین میزان طلا به تعداد 85 نمونه و برای تعیین میزان سرب، مس، روی، نقره، مولیبدن، تنگستن و بیسموت به تعداد 30 نمونه، برای مطالعات کانی شناسی پرتو مجهول 10 عدد، مقطع صیقلی 20 عدد، تجزیه کامل (X.R.F) 20 عدد. همچنین حفر 5 حلقه چاه اکتشافی را شامل می شود. کانی سازی در محدوده مورد بررسی به دو صوت نوع پورفیری مس – مولیبدن – طلا دار و زون طلا – پلی متال رگه ای قابل تقسیم است. نوع پورفیری در مرکز توده بزرگ مونزونیتی کال کافی تمرکز دارد و نوع رگه ای طلا – پلی متال بطور عمده در رگه های سیلیسی و کربناته منطقه خونی ( و به صورت محدود در حاشیه جنوبی توده پورفیری کال کافی) متمرکز شده است. بطور کلی کانی سازی طلا در محدوده فوق به صورت زونهای زیر مورد بررسی قرار گرفته است.
   1- زون کانی سازی کال کافی: شامل کانسار مس – مولیبدن پورفیری کال کافی و رگه های سیلیسی طلا دار پلی متال می باشد که ذخیره قابل پیش بینی آن 637400 تن مس، 3700 تن مولیبدن و بیش از 50 تن طلا می باشد.
   2- زون کانی سازی خونی: بصورت یک رگه کربنات – اکسید آهن حاوی 2/0 تا 1/2 گرم در تن طلا می باشد.
   3- زون کانی سازی خونی شمال خاوری: حاوی چند رگه کربنات اکسید آهن که 1/0 تا 4 گرم در تن طلا دارد.
   4- زون کانی سازی خونی خاوری: شامل یک سری رگه های سیلیسی اکسید آهن که 3/0 تا 9 گرم در تن طلا دارد.
   5- زون کانی سازی اسکارن: شامل رگه های سیلیسی اکسید آهن دار که 1/0 تا 1 گرم در تن طلا دارد.
   6- زون کانی سازی لیستونیتی: حاوی رگه ها و عدسیهای سیلیسی و لیستونیتی که 01/0 تا 035/0 گرم در تن طلا دارد.
   7- زون کانی سازی پلاسری: شامل نهشته های آبرفتی که 10 تا 35 میلی گرم در تن طلا دارد می باشد. اولویتهای اکتشافی اول شامل مناطق: زون کانی سازی کال کافی، خونی، خونی خاوری و خونی شمال خاوری می باشد.

در فاصله 35 کیلومتری خاور معدن سرب و روی نخلک در استان اصفهان قرار گرفته است.

- موقعیت جغرافیایی:

در فاصله 35 کیلومتری خاور معدن سرب و روی نخلک در استان اصفهان قرار گرفته است.

- زمین شناسی:

 این کانسار در حقیقت یک کانسار مس و مولیبدن پورفیری طلادار است. بررسی های اولیه میزان 345 میلیون تن کانسنگ با عیار میانگین 25/0 درصد مولیبدن و 2/0 تا 5/0 گرم در تن طلارا در این کانسار پیش بینی نموده است.

   طی اکتشافات اخیر زونهای طلادار قابل توجهی بصورت رگه های سیلیسی شبکه های رگچه ای با عیار 5/0 تا 25 گرم در تن طلا در این کانسار تعیین شده است. در حال حاضر بررسی های اکتشافی در مرحله تفصیلی در این کانسار در حال انجام است که شامل گسترش عمقی زونهای طلادار است.

... مارا در سایت چوپانان آباد دنبال می کنید
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : شنبه 7 مرداد 1396 ساعت: 16:16